Orchester-Repertoire

 
Bach
Konzert Nr. 3 D-Dur BWV 1054
  Konzert Nr. 5 f-Moll BWV 1056
 
Bartok
Konzert Nr. 1
 
Beethoven
Konzert Nr. 1 C-Dur op. 15
  Konzert Nr. 2 B-Dur op. 19
  Konzert Nr. 3 c-Moll op. 37
  Konzert Nr. 4 G-Dur op. 58
  Konzert Nr. 5 Es-Dur op. 73
  Rondo B-Dur WoO 6
  Chorfantasie op. 80
  Tripelkonzert op. 56
 
Brahms
Konzert Nr. 1 d-Moll op. 15
  Konzert Nr. 2 B-Dur op. 83
 
Britten
Konzert D-Dur op. 13
 
Chopin
Konzert Nr. 1 e-Moll op. 11
  Konzert Nr. 2 f-Moll op. 21
  Andante spianato und Grande Polonaise op. 22
 
Francaix
Concertino
 
Haydn
Konzert Nr. 4 G-Dur
  Konzert Nr. 11 D-Dur
 
Liszt
Danse macabre (Totentanz)
  Fantasie op. 15 von Franz Schubert (Wanderer-Fantasie) 
 
Mendelssohn
Konzert Nr. 1 g-Moll op. 25
  Konzert Nr. 2 d-Moll op. 40
  Konzert für Violine und Klavier d-Moll
 
Mozart
Konzert Nr. 7 F-Dur KV 242
  Konzert Nr. 11 F-Dur KV 413
  Konzert Nr. 14 Es-Dur KV 449
  Konzert Nr. 19 F-Dur KV 459
  Konzert Nr. 20 d-Moll KV 466
  Konzert Nr. 21 C-Dur KV 467
  Konzert Nr. 22 Es-Dur KV 482
  Konzert Nr. 23 A-Dur KV 488
  Konzert Nr. 27 B-Dur KV 595
 
Prokofjew
Konzert Nr. 2 g-Moll op. 16
  Konzert Nr. 3 C-Dur op. 26
 
Rachmaninow
Konzert Nr. 1 fis-Moll op. 1
  Konzert Nr. 2 c-Moll op. 18
  Konzert Nr. 3 d-Moll op. 30
  Konzert Nr. 4 g-Moll op. 40
  Paganini-Rhapsodie op. 43
 
Ravel
Konzert D-Dur für die linke Hand
 
Schumann
Konzert a-Moll op. 54
  Konzertstück G-Dur op. 92
  Konzert-Allegro d-Moll op. 134
 
Strauss
Burleske d-Moll
 
Strawinsky
Concerto
 
Tschaikowski
Konzert Nr. 1 b-Moll op. 23
 
Weber
Konzert Nr. 1 C-Dur op. 11
  Konzert Nr. 2 Es-Dur op. 32
  Konzertstück f-Moll op. 79